Do kiedy należy rozliczyć PIT?

Mawia się, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. I właśnie z drugim z wymienionych…