O co powinien zadbać przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemców?

Polscy pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnianie cudzoziemców. W takiej sytuacji firma musi spełnić określone wymagania dyktowane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

Zatrudnienie cudzoziemca

Coraz większe zatrudnienie cudzoziemców w Polsce ma wiele przyczyn. Związane jest ono między innymi z odpływem rodzimych pracowników na inne rynki, w tym do Europy Zachodniej. Stworzyło to nową przestrzeń dla cudzoziemców, w tym głównie dla osób ze wschodnich krajów Europy oraz z Azji.

Przedsiębiorcy najczęściej korzystają ze wsparcia zagranicznych pracowników do realizacji prac niewymagających posiadania specjalnych kwalifikacji. Są oni zatrudniani głównie w zakładach produkcyjnych, magazynach czy w branży rolniczej.

Obwiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca

Jeśli przedsiębiorca decyduje się na zatrudnienie cudzoziemca, w takim przypadku zobowiązany jest do spełnienia określonych przepisami prawa wymogów.

Wśród obowiązków tego typu znajdują się między innymi:

  • kontrola, czy pracownik posiada odpowiednie dokumenty uprawniające go do przebywania na terytorium Polski, takich jak np. karta pobytu dla cudzoziemca przebywającego w RP,
  • uzyskanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
  • zawarcie umowy w formie pisemnej i przetłumaczenie jej na język zrozumiały dla obcokrajowca,
  • udostępnienie odpowiedniej dokumentacji właściwym służbom, w tym ZUS, PIP, US, wojewodzie i innym,
  • przestrzeganie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Pomoc prawna dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

W związku z bardziej złożonymi formalnościami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców coraz więcej firm decyduje się tu na pomoc specjalistów, w tym na porady prawne (prawo pracy), które oferowane są przez wyspecjalizowane kancelarie prawne.

Oferowana przez kancelarie obsługa prawna firm obejmuje wówczas kompleksową pomoc związaną z zatrudnieniem pracownika z zagranicy tak, aby zostały spełnione wszystkie wymogi nakładane na pracodawcę przez prawo.

Podsumowując, gdy pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca, wskazane jest skorzystanie z fachowej pomocy adwokata specjalizującego się w prawie pracy, by mieć pewność, że dopełnione zostały wszystkie wymagane formalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *