Podstawowe informacje o instrukcjach bhp

W każdym biurze, zakładzie pracy czy w budynkach, w których często przebywają ludzie, powinny znaleźć się stosowne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Te tabliczki i plansze często pomagają w zapobieganiu wypadkom oraz sprawiają, że praca przebiega bardziej efektywnie, komfortowo, a przede wszystkim bez obaw o zdrowie czy życie.

Co zawierają instrukcje bhp?

Każdy dokument i wykaz instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy powinien składać się z kilku części dotyczących następujących zagadnień:

  • czynności podejmowanych przed, podczas i po zakończeniu pracy
  • jak postępować w sytuacjach awaryjnych
  • jakie kwalifikacje i uprawnienia powinni posiadać pracownicy zatrudnieni na danym stanowisku
  • jak postępować w razie wypadku

Instrukcje bhp muszą być przechowywane w taki sposób, aby pracownik miał do nich cały czas dostęp. Dobrym pomysłem jest umieszczenie ich w pobliżu konkretnej maszyny, której dotyczą lub trzymanie ich w zbiorczym segregatorze w pokoju socjalnym lub w innym pomieszczeniu, z którego często korzystają pracownicy.

Zasady dotyczące instrukcji bhp

Wymagana stawiane instrukcjom bezpieczeństwa i higieny pracy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Umieszczenie ich w łatwo dostępnym miejscu jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Natomiast pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w wykazie oraz poświadczenie tego faktu poprzez odręczny podpis.

Oprócz stanowiskowych instrukcji w budynkach oraz fabrykach powinno umieścić się także instrukcję przeciwpożarową, tak aby pracownicy wiedzieli jak postępować w razie wystąpienia ognia oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy. Pomimo tego, że wszystkie wykazy mają ujednolicony wygląd, to łatwo jest odróżnić do jakiej kategorii należą dzięki kolorom ramek: dla standardowych instrukcji bhp jest ona żółta, dla przeciwpożarowych czerwona, a dla tych związanych z pierwszą pomocą zielona.

Instrukcje bhp w zakładzie pracy

To, jaka instrukcja bezpieczeństwa powinna być zastosowana w danym zakładzie, zależy od charakteru pracy. Inne są przypisane do obróbki drewna, metalu i tworzyw sztucznych, inne do zakładów spożywczych, inne do warsztatów samochodowych, a jeszcze inne do magazynów i dla transportu. Dlatego specjalista do spraw bhp powinien przeanalizować specyfikę pracy oraz zagrożeń i przygotować stosowną listę. Znajdzie się na niej na pewno ogólna instrukcja bhp dotycząca wszystkich pracowników, zalecenia dotyczące konkretnych urządzeń oraz tak zwane instrukcje stanowiskowe.

Instrukcje bhp w biurze

Praca biurowa wiąże się ze znacznie mniejszą liczbą zagrożeń niż ta fizyczna. Pracując przy komputerze czy z dokumentami pracownik nie ma styczności z zaawansowanymi maszynami, których obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy. Jednak nawet takie urządzenia jak kserokopiarka czy niszczarka dokumentów mogą być źródłem wypadków i drobnych urazów. Dlatego w kategorii instrukcji bhp do biura znaleźć można między innymi instrukcje postępowania na stanowisku pracy z komputerem i drukarką czy instrukcje bhp dla pomieszczeń administracyjno-biurowych.

Szeroką ofertę instrukcji bhp do zakładów pracy i biur znajdziesz między innymi w sklepie ze znakami bezpieczeństwa znaki-bhp.pl. Spełniają one wymagane normy i są zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *