Pomiary elektryczne – profesjonalny przegląd instalacji elektrycznej

Niemal wszystkie budynki są wyposażone we własną instalację elektryczną. Rodzi to obowiązek okresowego badania stanu tej instalacji. Wynika to wprost z interpretacji przepisów prawa budowlanego, które jednoznacznie określa obowiązek przeprowadzania przeglądu co najmniej raz na 5 lat w okresie eksploatacji budynku. Pierwszym przeglądem w historii użytkowania obiektu jest odbiór instalacji elektrycznej a kolejne badania muszą odbywać się zgodnie z harmonogramem.

Jakie elementy przeglądu elektrycznego są najważniejsze?

W ramach badania stanu technicznego sieci bada się efektywność połączeń i zabezpieczenie przed porażeniem. Podczas tych działań sprawdzana jest:

 • rezystancja izolacji – wpływa na bezpieczne użytkowanie instalacji oraz możliwości wystąpienia pożaru,
 • jakość ochrony przed porażeniem – od tej wartości uzależnia się bezpieczeństwo eksploatacji budynku,
 • sprawność uziomu – w przypadku występowania wyładowań atmosferycznych ta wielkość umożliwia odprowadzenie niebezpiecznych ładunków poza instalację elektryczną.

Ten zakres zależy przede wszystkim od przeznaczenia budynku, jego funkcji oraz dostępu dla osób postronnych. Standardowo sprawdzany jest miernik poboru prądu a także liczne elementy sieci elektrycznej:

 • rozdzielnice,
 • przewody,
 • bezpieczniki,
 • wyłączniki.

Wartości spisane w trakcie pomiarów elektrycznych są porównywane z prawidłowymi wielkościami i na tej podstawie następuje ocena przydatności sieci. Przykładem może być rezystancja izolacji norma, która nie powinna przekraczać wartości referencyjnych, dopuszczalnych dla danej instalacji. W przeciwnym wypadku sieć nie może być dopuszczona do eksploatacji i jest uznawana za niesprawną.

Kto może dokonać przeglądu?

Pomiary Elektryczne Wrocław to zadanie dla profesjonalnego elektryka, który posiada ważne uprawnienia w zakresie działania instalacji i obwodów elektrycznych. Należą do nich:

 • certyfikaty SEP, określające klasę urządzeń, które może obsługiwać elektryk,
 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe w zakresie budowy i użytkowania sieci elektrycznych,
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie,
 • korzystanie ze skalibrowanych urządzeń z atestem. Do pomiaru napięcia elektrycznego stosuje się tylko przetestowane woltomierze, zatwierdzone przez odpowiednią instytucję.

Potwierdzeniem umiejętności elektryka mogą być referencje i pozytywne opinie od jego dotychczasowych zleceniodawców.

Do czego służy protokół przeglądu?

Po zakończeniu wszystkich pomiarów elektryk powinien sporządzić protokół pomiarów instalacji elektrycznej, w którym znajdą się wyniki kontroli. Są tam informacje kluczowe dla całej operacji:

 • termin wykonania pomiaru,
 • dane identyfikacyjne kontrolera i odbiorcy raportu,
 • ocena przeglądu instalacji elektrycznej,
 • tabela wyników pomiarowych,
 • uwagi i zalecenia dla użytkownika instalacji,
 • podpisy osoby zainteresowanych.

Prawidłowo sporządzony protokół z pomiarów elektrycznych jest podstawą do ubiegania się o wypłacenie roszczeń z tytułu poważnej awarii w budynku od ubezpieczyciela. Jest wymagany przez instytucje ubezpieczeniowe oraz przez dostawcę energii. Protokół pomiarów elektrycznych służy też do podejmowania czynności związanych z wyłączaniem napięcia w sieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *