Pożyczka online czy pożyczka prywatna? Co wybrać?

Jednym z pierwszych skojarzeń pojawiających się w sytuacji, w której potrzebujemy pieniędzy, jest pożyczka prywatna – najczęściej otrzymywana od rodziny, a czasami od bliskich przyjaciół. Wydaje się to być logiczne, ponieważ pieniądze pożyczamy od osób, które znamy i którym ufamy, jednak w praktyce taka forma finansowania może przysporzyć nam sporo zbędnego stresu i straconych nerwów. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego warto postawić na sprawdzone rozwiązania takie jak pożyczki online? Dowiesz się tego, czytając nasz artykuł!

Co to jest pożyczka online?

Pożyczka online to produkt finansowy umożliwiający zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego na ściśle określonych warunkach. W momencie podpisywania umowy o finansowanie każdemu klientowi zostanie przedstawiony dokładny harmonogram spłat jego przyszłego zobowiązania wraz z wysokością rat, a także informacją dotyczącą wszystkich naliczanych odsetek i pobieranych prowizji.

Spłata pożyczki online odbywa się w comiesięcznych ratach. Ich wysokość jest stała, dzięki czemu łatwo jest ją odpowiednio rozplanować w domowym budżecie. Co ciekawe, wiele firm, które udzielają pożyczek online, oferuje swoim klientom możliwość zawieszenia spłaty zaciągniętego zobowiązania na jakiś czas. Takie „wakacje od rat” nie niosą ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji – nie pogarszają zdolności kredytowej i nie powodują naliczania dodatkowych kar finansowych.

Rodzaje pożyczek online

Zasadniczo pożyczka online to całkowicie odrębny rodzaj finansowania udzielany przez instytucje pozabankowe, ale w mowie potocznej często myli się je z chwilówkami. Jest to jednak poważny błąd, ponieważ powyższe produkty więcej dzieli niż łączy.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, pożyczka online udzielana jest na okres kilkunastu lub kilkudziesięciu miesięcy, a jej spłata odbywa się w comiesięcznych ratach o stałej wysokości. Z kolei chwilówka udzielana jest zazwyczaj na okres jednego miesiąca (rzadziej dwóch lub trzech), a po upływie tego czasu całą pożyczoną kwotę trzeba zwrócić w formie jednorazowej raty.

Kto udziela pożyczek online?

Pożyczki online udzielane są przez podmioty specjalizujące się w usługach związanych z pożyczaniem pieniędzy. Nie są to jednak klasyczne banki, tylko w pełni prywatne i legalnie działające przedsiębiorstwa.

Oczywiście, wszystkie firmy udzielające pożyczki online nadal podlegają polskim regulacjom prawnym oraz stałemu nadzorowi ze strony KNF (Komisji Nadzoru Finansowego). Gwarantuje to, że wysokość maksymalnych odsetek oraz prowizji nigdy nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego poziomu, który reguluje ustawa antylichwiarska.

Czym jest pożyczka prywatna?

Mianem pożyczki prywatnej nazywa się sytuację, w której jedna osoba fizyczna pożycza pieniądze drugiej osobie fizycznej. Mogą to być członkowie Twojej rodziny, przyjaciele, sąsiedzi lub nawet kompletnie obce osoby. Zasadniczo pożyczka prywatna może zostać zawarta na praktycznie dowolnych zasadach (pod warunkiem przestrzegania ustaleń Kodeksu cywilnego).

Dowolna jest również sama forma – jeśli obie strony transakcji sobie ufają, to pieniądze można pożyczyć bez podpisywania jakichkolwiek umów. Z takim przypadkiem najczęściej można spotkać się w rodzinie, kiedy to osoba pożyczająca doskonale zna swojego dłużnika i zwyczajnie nie potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności.

Jednak zawieranie pożyczki poza gronem najbliższej rodziny zazwyczaj będzie wiązało się z koniecznością podpisania jakiejś umowy. I to niestety, w przyszłości może spowodować sporo problemów – pożyczki prywatne praktycznie w ogóle nie są uregulowane prawnie.

To właśnie dlatego najczęściej dużo lepszym pomysłem jest klasyczna pożyczka online, gdzie biorący ją klient chroniony jest przez polskie prawo i w razie problemów może odwołać się do odpowiednich instytucji.

Czy pożyczka od rodziny to dobre rozwiązanie?

Dużo tutaj zależy od Twoich relacji z najbliższymi, ale jak głosi stare polskie przysłowie – „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”. I jest w tym sporo prawdy, ponieważ życie pisze nieprzewidziane scenariusze i ktoś, kto wczoraj pożyczył Ci pieniądze, jutro sam może ich potrzebować, a Ty będziesz musiał w ekspresowym tempie spłacić zaciągnięty dług.

Jeśli jednak nadal chcesz pożyczyć pieniądze od rodziny, to najlepszym posunięciem będzie spisanie dokładnej umowy, takiej jak w przypadku zaciągania pożyczki online. W umowie powinna zostać zawarta kwota pożyczki, okres finansowania, forma spłaty zaciągniętego długu (raty miesięczne/kwartalne lub jednorazowa płatność), a także wysokość odsetek. Dokument musi zostać sporządzony w dwóch identycznych egzemplarzach, tak aby każda ze stron transakcji mogła otrzymać swój egzemplarz.

Pożyczanie pieniędzy od rodziny ma także inną wadę. Najczęściej możesz otrzymać relatywnie niewielkie kwoty, dochodzące do kilku tysięcy złotych. Dlatego też, jeśli musisz szybko zdobyć więcej środków, to postaw na sprawdzone pożyczki online.

Pożyczka online czy pożyczka prywatna – podsumowanie

Decyzję o wyborze formy finansowania musisz podjąć samodzielnie. Jeśli nie potrzebujesz dużej ilości pieniędzy i jednocześnie ufasz swojej rodzinie i znajomym, to pożyczka prywatna może być świetną metodą na pozyskanie finansowania. Pamiętaj jednak, by przed jej zaciągnięciem spisać dokładną umowę ze swoim przyszłym wierzycielem. Z kolei, jeśli zależy Ci na czasie, chcesz pożyczyć większą sumę pieniędzy i być chronionym przez polskie prawo, to pożyczka online spełni Twoje oczekiwania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *