3 najczęstsze nieprawidłowości w obszarze kadr i płac w firmach

Kadry i płace to dział, na którym w każdym przedsiębiorstwie spoczywa olbrzymia odpowiedzialność. Nawet najmniejszy błąd popełniony w dokumentacji, czy to dotyczącej rozliczeń wynagrodzeń, czy deklaracji dla ZUS i US, może wiązać się z nałożeniem wysokiej kary finansowej na firmę. Jakie błędy pracowników księgowych oraz przedsiębiorców pojawiają się najczęściej?

Brak przeprowadzania audytów kadrowych

To problem leżący po stronie samego przedsiębiorcy. Regularna kontrola nad czynnościami podejmowanymi przez zespół do spraw kadr i płac to jedyny sposób na wyłapanie ewentualnego błędu ludzkiego czy systemowego, który mógł zostać niezauważony tuż po jego wystąpieniu. Wyłącznie sprawne wykrycie nieprawidłowości, zwłaszcza tej powtarzalnej, daje odpowiedni poziom bezpieczeństwa dokumentacji i finansów firmy. Kontrola nie należy jednak do zadań łatwych. Warto jej wykonanie zlecić firmie zewnętrznej w postaci outsourcingu, która spojrzy na działania przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i przedstawi ewentualny plan naprawczy. Więcej na temat tejże usługi można przeczytać na stronie https://www.ca-staff.eu/audyt-kadrowo-placowy.

Brak terminowego sporządzenia oraz złożenia deklaracji podatkowych i ZUS

Bez względu na to, jak duże jest opóźnienie, w przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w terminie przedsiębiorstwo może spodziewać się nałożenia bolesnych sankcji finansowych. A terminów do pilnowania jest naprawdę sporo; dotyczą one nie tylko podatków, ale także zbliżającego się końca umów pracowniczych i wielu innych.

Brak kompletnej dokumentacji w aktach osobowych pracownika

Podczas kontroli dokumentacji kadrowej niejednokrotnie zdarza się, że w aktach pracowników brakuje mniejszej lub większej ilości dokumentów. To między innymi wymagane kontrolne badania lekarskie upoważniające do dalszego wykonywania zawodu, zaświadczenie o przebyciu okresowego szkolenia BHP czy aneksy dotyczące zmian danych osobowych (np. nazwiska, adresu korespondencyjnego). Szczególnie w przypadku bardzo dużej ilości osób zatrudnionych kłopot ten może występować na większą skalę.

W każdym przypadku zlecenie czynności kadrowo-płacowych firmie zewnętrznej może znacząco podnieść jakość wykonywanych zadań. To bardzo duże odciążenie dla przedsiębiorcy; zarówno finansowe, jak i czasowe. Warto odwiedzić stronę https://www.ca-staff.eu/, by dowiedzieć się więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *