Audyt efektywności energetycznej firmy – na czym polega i kiedy warto się na niego zdecydować?

Audyt efektywności energetycznej bywa mylony z audytem energetycznym. Ten drugi jest prawnym obowiązkiem, którym objęte są większe firmy i ma na celu szukanie źródeł oszczędności. Audyt efektywności energetycznej jest przedsięwzięciem dobrowolnym, a firmy decydują się na jego przeprowadzenie w ramach planowanych inwestycji związanych z energią.

Na czym polega audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa?

Do wykonania audytu efektywności energetycznej są zobowiązane przedsiębiorstwa, które ubiegają się o otrzymanie świadectw efektywności energetycznej, zwanych białymi certyfikatami. Ich uzyskanie wiąże się z korzyściami finansowymi, dlatego firma musi wcześniej udowodnić Urzędowi Regulacji Energetyki, że jej działania prowadzą do uzyskania oszczędności. Do przedsięwzięć wymagających audytu należą między innymi:

  • modernizacja oświetlenia,
  • odzyskiwanie energii w procesach produkcyjnych,
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
  • pozyskiwanie ciepła z odpadów przemysłowych,
  • poprawa izolacji budynku,
  • remont budynku.

Kto przeprowadza audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej przeprowadzają uprawnione do tego przedsiębiorstwa zewnętrzne. Ważne, aby przedsięwzięcie realizował niezależny podmiot. Audyt obejmuje między innymi analizę zużycia energii i szukanie sposobów na optymalizację kosztów związanych z gospodarką energetyczną. Firmy audytorskie świadczą także usługi doradcze w celu poprawienia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia audytu?

Audyt efektywności energetycznej muszą wykonać wszystkie przedsiębiorstwa, które starają się o uzyskanie białych certyfikatów, jednak na tym nie kończy się zasadność przeprowadzania audytu. Dzięki niemu można obiektywnie ocenić każde planowane przedsięwzięcie, analizując potencjalne oszczędności, jakie ono przyniesie. Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej może stanowić wymóg, jeżeli firma ubiega się o dofinansowanie swojego projektu ze środków publicznych.

Oszczędności w zakresie gospodarki energetycznej można szukać na wiele sposobów. Jednym z nich jest podpisanie korzystnej umowy z nowym sprzedawcą prądu lub gazu. Odbiorcy mają prawo do dokonania darmowej zmiany, o czym można przeczytać na stronie: https://poprostuenergia.pl/dla-malych-firm/gaz-dla-firmy/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *